Bản thân là kỹ nữ nhưng thông thạo võ nghệ bà đã cứu triều đại Nam Tống

13/03/2024 - Lượt xem: 45

Có rất nhiều nữ tướng nổi tiếng ở Trung Quốc cổ đại, nhưng một trong số đó không phải là nhân vật lịch sử, chẳng hạn như Phàn Mộc Hoa, Mục Quế Anh, Dương Bài Phong, …

Đều là những nhân vật trong tiểu thuyết, so với họ thì chỉ có Lương Hồng Ngọc không có trong tiểu thuyết nhưng bà là nữ anh hùng dân tộc thực sự tồn tại.

Nguồn ảnh: soundofhop

Tên tuổi và những thành tích vẻ vang của bà đã được ghi vào lịch sử cách đây hơn 800 năm. Được các thế hệ trẻ và già đều biết đến.

Bà không chỉ tài năng mà còn giỏi võ nghệ, mặc dù xuất thân ở chốn thanh lâu, thân phận thấp hèn nhưng Lương Hồng chỉ phục vụ nhạc và ca hát chứ không cho khách ngủ cùng, cuối cùng bà đã trở thành một đại nữ tướng.

Bà Lương Hồng Ngọc. ảnh nguồn: soundofhope

Mặc dù Lương Hồng Ngọc là người có thật trong lịch sử nhưng tên của bà không được ghi chép, sử sách chỉ ghi gia đình của Lương Hồng Ngọc lần đầu tiên được nhìn thấy vào thời nhà Minh (Song liệt ký), tên thật của bà ấy có thể không phải là Lương Hồng Ngọc.

Lương Hồng Ngọc vốn dĩ xuất thân là tướng quân, cha và anh trai đều làm quan trong triều, từ nhỏ đã theo cha và anh trai luyện võ.

Dưới thời trị vì của Hoàng đế Huy Tông nhà Tống, phía nam sông Dương Tử hỗn loạn, cha và anh trai của Lương Hồng Ngọc đã bị triều đình lấy đầu do chiến trận không thuận lợi, và tài sản của gia đình họ bị tịch thu.

Nhờ vẻ đẹp trời ban, bà nhanh chóng trở thành kỹ nữ nổi tiếng ở Kinh Khẩu. Một lần, vào canh năm trong ngày, nhà họ Lương đi dự tiệc mừng, bỗng thấy một người nằm dưới Phủ Đường ngáy to như sấm, bà quay lại nhìn hóa ra là một quân binh. Lúc đó quân binh này cũng đột nhiên tỉnh giấc.

Lương Thị thấy người này rất thanh cao nên đã mời đến chỗ lầu xanh, tiếp rượu và đồ ăn, trò chuyện qua đêm, lúc này Hàn Thế Trung đã chú ý đến kiến thức và cách dâng rượu của Lương Thị khác hẳn với những kỹ nữ chốn lầu xanh, cảm mến Lương Hồng Ngọc sau đó Hàn Thế Trung đã đem tiền đến chuộc Lương Hồng Ngọc và lấy làm vợ, chồng bà hiện tại chỉ là quân quan cấp thấp, nhưng mười năm nữa công danh sẽ lớn, và người này là Hàn Thế Trung! Sau khi chiến tranh nổ ra, Hàn Thế Trung tuy không phải là quan cao và có ít binh lính nhưng nhờ có sự trợ giúp của vợ đã lập được rất nhiều chiến công.

Sau khi nhà Nam Tống thành lập, Hàn Thế Trung trở thành tướng quan trọng của triều đình và dẫn quân đi, trong khi Lương Hồng Ngọc ở lại Hàng Châu với các con của họ.

Năm 1129, các tướng Miêu Phó, Lưu Chính Ngạn đã phát động cuộc binh biến, lấy mạng các quan đại thần và hoạn quan thân cận của Triệu Cấu của Tống Cao Tông.

Và buộc Triệu Cấu phải nhường ngôi cho vị thái tử ba tuổi của Triệu Phu, được lịch sử gọi là “sự thay đổi của Miêu và Lưu”.

Hiện tại Nam Tống nổi loạn liên miên, lại xảy ra binh biến, có thể nói toàn bộ giang sơn Nam Tống lâm nguy, thậm chí quốc gia nguy cơ tan gia bại sản.

Gia đình Lương Hồng Ngọc lúc này bị Miêu và Lưu bắt làm con tin! Bà phi ngựa đến Tú Châu, tìm gặp người chồng đang canh giữ ở đây và giải thích tình hình.

Năm 1125, nước Kim tiến đánh nhà Bắc Tống, đến năm 1127 thì đánh bại Bắc Tống, bắt được cả Thượng Hoàng Huy Tông và Hoàng Đế Khâm Tông.

Em của Khâm Tông là Triệu Cấu chạy xuống phía nam sông Dương Tử lập Triều đình nhà Nam Tống. Triệu Cấu lên ngôi hiệu là Tống Cao Tông.

Sau đó, Triệu Cấu lại ban thưởng cho Hàn Thế Trung, đồng thời “phong cho vợ là Lương Hồng Ngọc là phu nhân An Quốc, và thưởng cho bà rất nhiều bổng lộc.

Là phu nhân của anh hùng, bà là người đầu tiên thời Nam Tống được phong lương! Nội loạn ở Phương Bình và ngoại xâm lại bắt đầu, lúc này Kim Ngột Thuật đích thân dẫn quân xuống phía nam, tuyên bố “mò núi, mò biển” để bắt sống Triệu Cấu.

Hàn Thế Trung và vợ dẫn quân đánh chặn quân Kim ở Hoàng Thiên. Theo ghi chép thì Lương Hồng Ngọc mỗi lần ra trận đều lên ngựa chỉ huy hàng ngàn quân, dũng cảm xông pha ở những nơi nguy hiểm.

Hàn Thế Trung và Lương Hồng Ngọc dẹp loạn. Nguồn ảnh: Bà Lương Hồng Ngọc. ảnh nguồn: soundofhope

Hàn Thế Trung và vợ Lương Hồng Ngọc đã thành danh trong trận chiến đầu tiên, và triều đình ban hành một sắc lệnh khác của triều đình để phong Lương Hồng Ngọc là phu nhân Dương Quốc.

Năm 1151, Hàn Thế Trung qua đời do tuổi cao, 2 năm sau vợ ông là Lương Hồng Ngọc cũng mất. Lương Hồng Ngọc là nữ tướng luôn sát cánh bên chồng trong cuộc chiến chống quân Kim. Hàn Thế Trung và Nhạc Phi được xem là những người anh hùng trong lịch sử.

Sử sách ghi lại rằng mỗi lần ra trận Lương Hồng Ngọc đều trang điểm thật xinh đẹp trước khi ngồi lên ngựa chỉ huy hàng nghìn quân lính. Nhưng khi vào trận thì vung roi thét ngựa, dũng cảm xông vào trận địa nguy hiểm nhất. Bà cùng chồng thường cùng lao động với quân sĩ, thu dụng lưu dân.

Lương Hồng Ngọc chưa bao giờ bị thế giới lãng quên! Nhiều nơi trên đất nước Trung Hoa đã dựng tượng đài bà để tưởng nhớ cuộc đời hào hùng của bà.

Nguồn: VDH