Gia Cát Lượng có chỉ số IQ cao thứ 5 Trung Quốc, vậy ai số 1?

27/09/2022 - Lượt xem: 1,681

Gia Cát Lượng được người đời xưng tụng là Ngọa Long tiên sinh.

Cuộc đời của Gia Cát Lượng là một câu truyện truyền kỳ, ông giúp Lưu Bị khôi phục lại đội quân tàn dư, giúp Lưu Bị chia ba thiên hạ với Tào Tháo và Tôn Quyền.

Gia Cát Lượng là vị tướng kiệt xuất trong lĩnh vực quân sự, không những thế ông còn là một vị tiên tri vô cùng vĩ đại. Nhắc đến ông là nhắc đến một cao nhân "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý", có tài tiên đoán mọi việc cực chuẩn xác.

Hình ảnh nhân vật Gia Cát Lượng trên phim. Ảnh: Sohu

Gia Cát Lượng là người am hiểu thiên văn, biết xem phong thủy, bản thân lại nghiên cứu trận pháp. Giống như chúng ta thường nói, Gia Cát Lượng mượn gió Đông. Hơn thế ông còn nghĩ ra trận pháp Kỳ môn Bát quái trận, một mình Gia Cát Lượng dọa lui mười vạn đại quân của Tư Mã Ý. Đó đều là những điển tích về Gia Cát Lượng.

Nhờ trí tuệ xuất chúng của mình, Gia Cát Lượng đã trở thành hình tượng chuẩn mực của những nhân vật túc trí, đa mưu, là hóa thân của trí thông minh, của tài hoa xuất chúng và được người đời sau ca tụng trong các tác phẩm nghệ thuật.

Tuy xuất chúng như vậy nhưng Gia Cát Lượng chỉ đứng thứ 5 trong lịch sử Trung Quốc, vậy ai là người có chỉ số IQ cao nhất? Người này chính là Cơ Đán (hay còn gọi là Chu Công Đán).

Theo sử sách ghi lại, sau khi Chu Vũ Vương chết, Cơ Đán đã giúp Tân vương là Chu Thành vương xây dựng và phát triển nhà Chu. Lúc này mọi gánh nặng của chính quyền và chính phủ đều đổ lên đầu Cơ Đán, điều đó có thể nói, sở dĩ ông có thể đứng đầu danh sách người có IQ cao nhất lịch sử Trung Quốc không phải là điều mơ hồ.

Điểm quan trọng nhất là nhà Chu có thể tồn tại gần 800 năm, đều là nhờ sự thông minh, mưu lược của Cơ Đán đóng góp. Nếu không có nền tảng do ông đặt ra, việc nhà Chu có thể tồn tại 200 năm cũng là vô cùng khó khăn.

Hình ảnh của ông tiêu biểu cho tấm lòng trung quân phò chúa, không sinh dị tâm, thường được hậu thế về sau nhắc đến cùng với Y Doãn nhà Thương. Nhà Chu dưới sự nhiếp chính của ông đã vươn lên thành một nước mạnh mẽ, tạo tiền đề cho công cuộc xây dựng nên nền Văn minh Trung Hoa rực rỡ về sau.

Nguồn: DV